Online Payment :

    1) For Magazine Online Subscribe

    2) செயல் அலுவலர் (EO) தேர்விற்கான பாடத் திட்ட புத்தகங்கள் ஆன்லைனில் பெற

இந்து மத இணைப்பு விளக்கம் (ரூ. 40)
சைவ வைணவம் (ரூ.40 )
திருக்கோயில் மாத இதழ் மாதிரி வினா விடையுடன் (ரூ. 175)
அஞ்சலக அனுப்புகை கட்டணம் (ரூ.51 )


குறிப்பு : தேர்வுக்கான புத்தகங்களில் தனியே எந்த நூலும் வழங்க இயலாது. மொத்தமாக மட்டுமே அனுப்பி வைக்க இயலும்.